неділя, 12 січня 2020 р.

STEM-освіта надає учням комплексні знання


 Нова українська школа – її концепція та базові поняття полягають в тому, що в школі дітям потрібно дати не лише теорію, а навчити знайти потрібні знання, застосувати їх, вміти критично мислити. Вчитель допомагає отримати знання не окремими предметами, а за допомогою інтеграції багатьох напрямів в єдине ціле. Наш STEM-урок інтегрований в такі предмети як математика, інформатика, фізика, хімія, екологія, природознавство, трудове навчання. STEM-освіта прагне до компетентнісного підходу в навчанні, а це головне завдання в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами
Актуальність: Одним з актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку природничо-математичного, гуманітарного профілів освіти виступає STEM-орієнтований підхід до навчання. Він сприяє популяризації інженерно-технологічних професій серед молоді, підвищує поінформованість про можливості їх кар’єри в інженерно-технічній сфері, формує стійку мотивацію у навчанні. Світ не стоїть на місці, в 21 столітті зникло багато професій, технології змінюють ринок праці, тому людина майбутнього повинна вміти самоорганізовуватись, самонавчатись, володіти основами IT-технологій. Завданням педагога є навчання і виховання людини готової вчитись протягом життя, яка буде опановувати нові навички та професії. Тому питання інтеграції в декілька предметів, набуття вміння застосовувати свої знанні, досліджувати, аналізувати та робити висновки  буде актуальним не одне десятиліття. STEM-освіта надає учням комплексні знання, які допоможуть їм з подальшим вибором бажаної професії.
Аналіз публікацій: STEM-технології впроваджені в освітній процес з 2016 року. Тому STEM- орієнтований підхід до навчання є одним з актуальних напрямків обговорення як змісту STEM- освіти, так і методики викладання математично-природничих предметів. Концепція нової української школи передбачає поєднання знань, умінь, навичок, поглядів, особистих якостей для формування випускника школи, який здатний до аналізу ситуації та прийняття рішення. STEM передбачає інтегрований підхід до освітнього процесу. Головним вектором є готовність суб’єкта до креативної творчої діяльності упродовж всього життя. Модернізація освітнього процесу широко обговорюється в виданнях, інтернетресурсах, науковцями. В працях О. Локшина, О. Савченко, Л. Ващенко, Л.В.Пироженко, О. Пометун надано рекомендації щодо зміни освітнього процесу так, щоб навчити дитину креативно мислити, робити висновки, проектувати, застосовувати знання на практиці, досліджувати, отримувати кінцевий результат своїх досліджень. Сучасні науковці рекомендують, щоб досягти високих результатів навченості, треба обирати найефективніші інноваційні технології викладання інтегрованого курсу предметів природничо-математичного, естетичного циклів та трудового навчання.
Новизна. Нова українська школа – новий формат викладача і учня! Модель сучасного учня, на мій погляд, – успішна, самодостатня особистість, що має чітку мету у виборі майбутньої професії, яка поєднує велику кількість можливостей. STEM-освіта дає змогу учням зорієнтуватися в світі сучасних професій та взяти курс до STEАM — професій, що є перспективою для української молоді.Немає коментарів:

Дописати коментар