середа, 25 жовтня 2017 р.


Екскурсія до ПСП    "Родіна

Професійна орієнтація - система навчально-виховної роботи, спрямованої на засвоєння учнями знань про соціально-економічні й психофізіологічні умови правильного вибору професії, формування в них уміння аналізувати вимоги різних професій до психологічної структури особистості, а також свої професійно значущі якості, шляхи й засоби їх розвитку.
Правильний вибір професії зумовлює моральне задоволення, позитивну самооцінку, високу продуктивність праці, якість продукції. Він є точкою, в якій сходяться інтереси особистості та суспільства, поєднання особистих і загальних інтересів.
Завдання профорієнтації полягає в ознайомленні учнів з професіями та правилами їх вибору, вихованні спрямованості на самопізнання як основу професійного самовизначення; формування вміння зіставляти свої здібності з вимогами щодо набуття конкретної професії, складати на цій основі реальний план оволодіння професією, а також забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості.

 З метою вивчення рідного краю, розширення світогляду, проведення профорієнтаційної роботи  учні 8–9-х класів здійснили одноденний туристичний похід до приватного сільськогосподарського  підприємства «Родіна» Дворічанського району Харківської області. Цікавою та змістовною було екскурсія до ПСП «Родіна», яке займається вирощуванням зернових та технічних культур, розведенням великої рогатої худоби. У господарстві провідною галуззю є тваринництво, яке адаптоване до ринкових умов у сфері виробництва молока, якість якого відповідає європейським стандартам.

Немає коментарів:

Дописати коментар